Befagyasztott Emlékezet

Időpont: 2015. november 25-december 5.
Helyszín: Budapest 1066, Nyugati tér

SZABADTÉRI JÉGSZOBOR INSTALLÁCIÓ ÉS ARCKÉPCSARNOK

Negyven éven át tartó mély hallgatás. Cinkos csend. Falak.
Rideg közöny. Csontig hatoló hideg.
Rabláncra fűzött honfitársaink.
Jégbe fagyott közös múltunkat, nemzettársaink emlékét szeretnénk
lehelletünk, kezünk melegével kiolvasztani.
Az elhallgatás tetszhalott állapotából életre lehellni, feltámasztani.
Szóra bírni a tanúkat, túlélőket.
Kifejezésre juttatni, hogy sorsukban osztozunk,
szenvedéseik iránt nem vagyunk közömbösek.
Amíg lehet.