Jégszobor installáció

A Nyugati térre kihelyezett installáció egy falként magasodó jégszobor és egy forgatható elemekből álló portréfal együtteséből áll.

Az alkotás a történelmi szörnyűségekkel kapcsolatos kifejező, erőteljes szimbólumokra épül.

JÉG - fagy, élettelen hideg, embertelen körülmények, az otthon melegétől távol, megfagyott múlt, megfagyott szó

FAL - lehatároltság, rabság, akadály, börtön, áthatolhatatlanság, elválasztottság

LÁNC - rabság, béklyó, rabszolgaság, rideg vas, súlyos sors, röghözkötöttség

A három kulcselem fogja össze kültéri installációnkat, amely a köztéren, szemünk láttára alakul át, változik, „mozdul meg”.

Ezekből építkezünk.
Jégből falat emelünk.
A jégbe láncokat fagyasztunk.
A jég-fal az idő múlásával elolvad, eltűnik.
A láncok lehullanak.

Az installációt kétoldalas, forgatható grafikai felületek kísérik.
Rajtuk 5 túlélő portréja és visszaemlékezései, valamint történészek által szerkesztett összefoglaló olvasható.

Mindez kiegészül beszédes adatokkal, melyek az embertelen körülményeket teszik kézzelfoghatóvá, és térkép szemlélteti a több ezer tábor helyét a volt Szovjetunió területén.

Külön említést érdemel az esemény arculata. A logotípia a GULAG szót formázza. A betűképben cirill és latin betűk keverednek - két világ tragikus összeütközésének mementójaként. A cirill betű a negyven éven át minket megszálló hatalom része volt. Fizikai jelenlétükkel, nyelvüket is ránk kényszerítették. Kötelező tanulása meddő kísérlet volt arra, hogy nemzeti kultúránkat, identitásunkat, létünket maga alá gyűrje, kifossza, eltörölje. A GULAG szó ezen ördögi rendszer, alantas hatalmi szándék szinonimája nemzetünk tudatában.